Menu

KHÓA HỌC VẬN HÀNH SPA TỰ ĐỘNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO 

/upload/images/u4(1).jpg

- XÂY DỰNG ĐƯỢC MỤC TIÊU DÀI HẠN

- XÂY DỰNG ĐƯỢC CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

- XÂY DỰNG HẠN MỨC CHI PHÍ CHO CÁC BỘ PHẬN KINH DOANH

- ĐỌC ĐƯỢC BÁO CÁO KINH DOANH

- PHÂN TÍCH ĐƯỢC BÁO CÁO & HỌP TRIỂN KHAI

 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO


+ CEO SPA giao chỉ tiêu cho cấp dưới bằng các con số

+ CEO  SPA đọc và phân tích được các con số kinh doanh

+ CEO SPA biết cách dẫn dắt và hỗ trợ nhân sự hoàn thành được chỉ tiêu

+ CEO SPA dẫn dắt nhân sự đưa ra được mục tiêu cho từng phòng ban mình

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. LẬP BẢNG KẾ HOẠCH DOANH THU- CHI PHÍ- LỢI NHUẬN- DÒNG TIỀN CHO SPA.

2. XÂY DỰNG CÁC CHIẾN LƯỢC THỰC THI ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU ĐỀ RA BẰNG CON SỐ.

3. XÂY DỰNG SƠ ĐỒ TỔ CHỨC- QUY TRÌNH NHÂN SỰ- TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ SPA.

4. ĐO LƯỜNG- ĐÁNH GIÁ- SỬA CHỮA CÁC KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA SPA THEO TUẦN.

DIỄN GIẢ CHUYỂN GIAO

/upload/images/u4.jpg

MR. Trần Xuân Liệu với hơn 5 năm điều hành và kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp sẽ giúp cho các C.E.O lập được kế hoạch kinh doanh 1 cách bài bản và hiệu quả


KHÁCH HÀNG CHIA SẺ VỀ NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 

Đăng ký ngay

Anh/Chị vui lòng điền đầy đủ thông tin tại đây để Học viện hỗ trợ Anh/Chị tốt nhất.